Ανακοίνωση περί Εκπαιδευτικών Επιδομάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

         Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της Πράξης:

«Κατάρτιση εργαζομένων από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων για την απόκτηση και πιστοποίηση επίκαιρων ειδικών όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών», με κωδικό ΟΠΣ 5035273,

ξεκίνησε η καταβολή Εκπαιδευτικών Επιδομάτων

για όσους ωφελούμενους ολοκλήρωσαν τις διαδικασίες Κατάρτισης και Πιστοποίησης , όπως προέβλεπε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

Σας ευχόμαστε καλές γιορτές !

Δεκέμβριος 2023